Nguyễn Tiến Tới

22/06/2023 - 04:47
36 views

Từ ngày tôi sử dụng sản phẩm PC – Mê ăn tôm thấy nó bắt mồi nhanh hơn, ăn được nhiều và hạn chế thức ăn thừa. Quan sát chung thấy tôm lớn nhanh hơn trước và đỡ mắc các loại bệnh.

Xem thêm các nhận xét khác