Phạm Văn Bách

22/06/2023 - 04:48
40 views

Sử dụng PC – CLEAN POND thấy hiệu quả quăng xuống là thấy tảo nó chết dần và nước trong hơn trước đây nhiều.

Xem thêm các nhận xét khác