Nguyễn Minh Châu

22/06/2023 - 04:46
56 views

Sản phẩm Iron thái dung thấy có tác dụng liền, tôm không còn tình trạng lỏng phân và đường ruột bị đứt khú. Sức khỏe của tôm được cải thiện khá nhiều

Xem thêm các nhận xét khác