Sẵn sàng triển khai thực hiện EVFTA

(Thủy sản Việt Nam) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chủ trì hội nghị trực tuyến “Triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”, mục đích quán triệt các giải pháp, cách thức triển khai đồng bộ và toàn diện FTA này.

Tại hội nghị, Chính phủ đã đưa ra 5 nhóm công việc lớn cần thực hiện gồm: công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU; công tác xây dựng pháp luật, thể chế; các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mỗi nhóm công việc được xây dựng với những nội dung, hành động cụ thể mang tính chiến lược nhằm khắc phục những điểm còn tồn tại trong việc thực thi một số FTA trước đây, trong đó có CPTPP.

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành quyết định về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định. Cụ thể: Bộ Công thương chủ trì: Chương 1 - Các mục tiêu và định hướng chung; Chương 3 - Phòng vệ thương mại; Chương 7 - Các rào cản phi thuế quan đối với thương mại và đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo; Chương 10 - Chính sách cạnh tranh… Với Chương 2 - Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa, cơ quan chủ trì gồm: Bộ Công thương (đối với các quy định chung và quản lý xuất nhập khẩu); Bộ Tài chính (đối với các nội dung về thuế quan); Bộ NN&PTNT (đối với các nội dung liên quan đến nông sản). Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì Chương 4 - Hải quan và thuận lợi hóa thương mại; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì Chương 5- Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại; Bộ NN&PTNT chủ trì Chương 6 - Các biện pháp ATTP và kiểm dịch động thực vật.

Theo VASEP, Hiệp định EVFTA có hiệu lực, sản phẩm cá tra, basa nguyên con đông lạnh mã HS 030324; cá tra, basa tươi, ướp lạnh mã HS 030272; cá tra, basa fillet ướp lạnh mã HS 030432; cá tra, basa fillet đông lạnh mã HS 030462 trong 3 năm mức thuế giảm dần về 0%. Với mặt hàng tôm, tôm sú bỏ đầu còn vỏ, tôm sú tươi đông lạnh, tôm sú thịt đông lạnh, tôm sú HLSO tươi đông lạnh, tôm sú đông IQF, tôm thẻ thịt đông lạnh… được giảm từ mức thuế GSP 4,2% về 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực; tôm nước lạnh sẽ giảm dần về 0% sau 5 năm... 

Mộc Lan
Chia sẻ:
Copyrights © 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA VIỆT NAM. All rights reserved.
  • Online: 1
  • Tổng truy cập: 237107